inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
30.9.2020 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Agofollin - příbalový leták


Výrobce

Hoechst-Biotika s.r.o., Martin, SR. DR: Biotika a.s., Slovenská Lupča, SR.

Složení

Estradioli dipropionas 5 mg v 1 ml.

Pomocné látky

Helianthi oleum pro inj. ad 1 ml.

Popis

Čirý světležlutý nebo žlutozelený olejový roztok.

Druh obalu

a) Neodlamovací skleněné ampulky plastikový přířez, pilník, příbalová informace skládačka.
b) Odlamovací skleněné ampulky, plastikový přířez, příbalová informace, skládačka.

Balení

5 ampulek.

Indikační skupina

Hormon ze skupiny estrogenů.

Charakteristika

Synteticky připravený ester přirozeného estrogenu. Je určený především na substituci ovariálních estrogenů.

Farmakologické účinky

Estradiol se biotransformuje v játrech, vylučuje se močí jako sulfát nebo glukuronát, případně v nezměněné formě. Účinná látka přechází placentární bariérou a do mateřského mléka.

Indikace

Nedostatek ovariálních estrogenů stanovený negativním progesteronovým obrazem při poševní cytologii, předčasné selhání ovariální funkce (předčasná menopauza) před 40. rokem, zastavení dysfunkčního děložního krvácení, primární amenorea (lokální i celkové poruchy vývoje), eunuchoidní růst, genitální infantilismus, estrogenový test.

Kontraindikace

Prekancerózy a karcinomy rodidel a prsu a jejich výskyt v anamnéze (mastopatie), hepatopatie, těhotenství, kojení TBC rodidel (i suspektní), tromboembolické onemocnění podávání přípravku mladým pacientkám s neukončenou osifikací. Opatrně postupovat u astmatiků, epileptiků, kardiaků; při dysfunkci ledvin je riziko zvýšení retence tekutin. Relativni: kojení.

Nežádoucí účinky

Vyskytují se až při 20% pacientů, anorexie nauzea, zvracení, parestezie, diarea, bolest hlavy sklon k depresím a předrážděnost, zvýšené riziko tromboembolií, zvláště u kuřáků, hypertenze poruchy jaterních funkcí (žloutenka, adenomy), chloazma kopřivka a jiné kožní erupce, hyperplazie endometria s krvácením, zvýšení tělesné hmotnosti (retence vody) až vznik edémů, zvětšení prsů a mastalgie u žen, gynekomastie u mužů, předčasné uzavření epifýzových štěrbin, alergické reakce různých typů.

Interakce

Přípravek zvyšuje účinnost léčiv, které biodegradují mikrosomální enzymy. Zvyšuje riziko poškození jater při současném podání hepatotoxických léčiv. Snižuje účinnost dikumarolových antikoagulancií a antidiabetik. Zvyšuje účinnost antagonistů kyseliny listové a petidinu. Nevhodné interakce mohou nastat též při kombinaci s antiepileptiky.

Upozornění

Pro možnost výskytu nádorového bujení je třeba při dlouhodobém podávání přípravku kontrolovat prsy a pánevní orgány.

Dávkování

Agofollin inj. a Agofollin Depot inj. se aplikují nitrosvalově; léčivo se z olejového vehikula vstřebává pomalu a ještě pomaleji z mikrokrystalické vodné suspenze, protože estradiolbenzoát je prakticky nerozpustný ve vodě.

Při sekundární amenorei ve fertilním věku ženy se podávají estrogeny jen při dokázaném nedostatku endogenních estrogenů. (Při terapii postmenopauzálních výpadových jevů je aplikace estrogenů bez současného podávání androgenů či gestagenů nevhodná).

Agofollin Depot se podává hluboko do svalu. Nejprve se aplikuje 7. den cyklu 10 mg, druhá dávka - opět 10 mg - 17. den s Agolutinem Depot, po dosažení účinku (pseudomenstruace) stačí většinou aplikovat uvedenou kombinaci jen 17. den cyklu.

Doporučuje se místa vpichu střídat. Na zastavení dysfunkčního děložního krvácení podáváme 10 mg Agofollinu Depot v kombinaci se 100 mg Agolutinu Depot. Při léčbě výpadových postmenopauzálních projevů, jestliže reaguje žena nevhodně na androgenní složku Folivirinu je možno kombinovat 5-10 mg Agofollinu Depot s 50-100 mg Agolutinu Depot.

Na estrogenový test se může aplikovat 5krát 5 mg Agofollinu každý třetí den. Test se dělá při amenoree po negativním progesteronovém testu a po vyloučení těhotenství. Pokud se nedostaví krvácení vyvolané snížením hladiny cirkulujících estrogenů ani po podání Agofollinu, chybí endometrium (resp. jde o obliteraci děložní dutiny) nebo je porušená jeho citlivost. Krvácení svědčí o poruše produkce endogenních estrogenů.

Způsob skladování

Při teplotě 10-25 st. C, chránit před světlem.

Shlédnuto: 10739x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 0    |   
Translidé 2003-2020 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License