inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
30.9.2020 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Estrimax - příbalový leták

Výrobce

Chemical Works of Gedeon Richter Ltd., Budapešť, Maďarsko

Složení

Účinná látka: Estradiolum hemihydricum 2,070mg (odpovídá estradiolum 2mg) v 1 potahované tabletě.
Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, stearan hořečnatý, bramborový škrob, povidon, mastek, kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, oxid titaničitý, makrogol 6000, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogolstearát, černý oxid železitý

Indikační skupina

Ženský pohlavní hormon

Charakteristika

Extrimax je hormonální přípravek obsahující estradiol - estrogen, který je totožný s přirozeným lidským estrogenem. Je určen ženám, které již nevytvářejí dostatečné množství vlastního estrogenu.

Indikace

Samotný Estrimax je určen ke zmírnění nebo potlačení menopauzálních (přechodových) příznaků především u žen s odoperovanou dělohou.

Menopauza - poslední menstruační cyklus ženy - obvykle nastává mezi 45. a 55. rokem, kdy tělo přestává tvořit dva pohlavní hormony, estrogen a gestagen. Žena po odnětí dělohy již nemá menstruaci. Pokud jsou však vaječníky zachovány, estrogen a gestagen se tvoří do doby, kdy žena dosáhne věkové hranice pro "menopauzu".

Snížena hladina estrogenu vede u mnoha žen k nepříjemným pocitům, jako jsou návaly horka, noční pocení, poruchy krvácivosti, nespavost, suchost pochvy, bolest hlavy, kolísání nálady, nedostatek koncentrace nebo ztráta energie. Extrimax nahrazuje estrogen, který již není v ženském těle vytvářen. Extrimax je také určen k prevenci osteoporózy (řídnutí kostí).

Při osteoporóze se snižuje obsah minerálů v kostech, což vede k zeslabení kostí nebo dokonce k jejich zlomení. Nejčastěji postiženými místy jsou zápěstí, kyčle a páteř. Pokles hladiny estrogenů v období menopauzy a po ní zvyšuje ztrátu kostních minerálů. Mnoho odborných prací dokázalo, že léčbou estrogeny lze zpomalit a zcela zastavit úbytek minerálů z kostí a tedy předejít osteoporóze dříve, než se začnou kosti lámat. Extrimax se obvykle předepisuje ženám, které mají odoperovanou dělohu. Jestliže však máte dělohu a užíváte Extrimax, lékař Vám pravděpodobně doporučí užívat zároveň gestagen.

Kontraindikace

Extrimax se nesmí užívat při:

  • těhotenství nebo podezření na těhotenství
  • kojení
  • známé, suspektní nebo v anamnéze uváděné rakovině prsu
  • známé nebo suspektní neoplazii estrogenně podmíněné, např. rakovina děložní sliznice
  • porfýrii
  • těžkých poruchách jater
  • tromboembolickém onemocnění
  • neobjasněném vaginálním krvácení
  • známé přecitlivělosti na některé složky přípravku
  • těžká onemocnění srdce a ledvin

Jestliže máte dělohu zachovalou, poraďte se s lékařem o možnosti přejít na alternativní léčbu, která by obsahovala kombinaci estrogenu s gestagenem.

Nežádoucí účinky

Při zahájení léčby si ženské tělo musí zvykat na novou hladinu hormonů. To může být příčinou řady dočasných nežádoucích účinků, které se mohou objevit během prvních několika měsíců léčby. Patří k nim napětí v prsech, je-li zachována děloha, špinění až krvácení. Pokud tyto nežádoucí účinky přetrvávají déle než tři měsíce, poraďte se o nich se svým lékařem.

V průběhu léčby se může objevit nucení na zvracení, otoky a bolest hlavy. Bylo popsáno také podráždění kůže, migréna, astma a žlučové kameny. Zmiňované nežádoucí účinky jsou většinou dočasného charakteru a postupně se ztrácejí. Jestliže však přetrvávají nebo jsou nesnesitelné, poraďte se s lékařem. Zaznamenán byl i výskyt rakoviny prsu a děložní sliznice, krevní zátky (trombu) a také změny jaterních funkcí. Podrobnosti naleznete v kapitole "Upozornění".

Jestliže se necítíte dobře nebo máte jakékoliv neobvyklé obtíže, které si nedovedete vysvětlit, poraďte se vždy se svým lékařem.

Vždy se neprodleně obraťte na svého ošetřujícího lékaře při výskytu kteréhokoliv z níže uvedených stavů: trombus (krevní zátka), projevující se dušností, zrychleným dýcháním, bolestí na hrudi, úzkostí, bolestmi hlavy, zbarvení kůže a očí (žloutenka), náhlý výskyt migrény nebo poruchy vidění, výrazný vzestup krevního tlaku, těhotenství nebo podezření na těhotenství. V těchto případech vám lékař pravděpodobně doporučí léčbu přerušit. Přerušení je vhodné též při plánované operaci nebo při úraze (znehybnění končetiny).

Interakce

Účinky Extrimaxu a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestli Vám jiný lékař bude předepisovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte Estrimax. Než začnete současně s užíváním přípravku Estrimax užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s ošetřujícím lékařem. Pokud lékař neurčí jinak, neužívejte při léčbě přípravkem Estrimax jiné léky obsahující estrogeny. Upozorněte vždy lékaře, že užíváte nebu budete užívat léky proti tuberkulóze, epilepsii nebo depresi. Jestliže se léčite na vysoký krevní tlak, trpíte migrénou, cukrovkou, epilepsií, astmatem nebo srdečním onemocněním a onemocněním ledvin, pečlivě dodržujte pravidelné lékařské kontroly pro tato onemocnění a každého lékaře vždy upozorněte, že užíváte Estrimax.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař neurčil jinak, užívá se Estrimax takto:

Ženy s odoperovanou dělohou
Léčba se zahájí v libovolný den, kdy to nejlépe ženě vyhovuje a užívá se 1 potahovaná tableta jedenkrát denně. Není nutné současné užívání přípravku s gestagenem.

Ženy se zachovalou dělohou
Při zachovalé menstruaci se léčba zahájí 5.den od počátku krvácení a užívá se jedenkrát denně 1 potahovaná tableta.

Pokud ženy nemají menstruaci nebo je již nepravidelná, první tableta se může vzít kterýkoliv den. Lékař u žen se zachovalou dělohou pravděpodobně předepíše spolu s přípravkem Estrimax tablety gestagenu. Potahované tablety se polykají celé, zapijí malým množstvím tekutiny a to každý den bez opomenutí vždy jedna tableta.

Délku léčby vždy určí lékař a to maximálně na 1 rok, protože je nutné se minimálně jedenkrát ročně podrobit gynekologické prohlídce a vyšetření prsů.

Vynechání dávky
Opomene-li žena vzít tabletu v pravidelnou dobu, je nezbytné ji užít, jakmile to zjistí. Pokud se užití této tablety nepodaří vzít dříve než v pravidelnou dobu pro další tabletu, je třeba opominutou tabletu znehodnotit a pokračovat normálně v léčbě.

Léčbu přípravkem Estrimax lze kdykoliv přerušit a jestliže je děloha zachována, často pak následuje menstruace.

Upozornění

Před zahájením léčby přípravkem Estrimax byste měla být kompletně vyšetřena, včetně rodinné anamnézy. Pravidelné prohlídky před léčbou a v jejím průběhu by měly zahrnout všeobecné gynekologické vyšetření, měření krevního talku, vyšetření prsů a břicha.

Při zachovalé děloze nebo když byla žena v minulosti někdy léčena estrogeny, je nezbytné před zahájením užívání přípravku Estrimax vyšetření děložní sliznice.

Děložní myomy se mohou během léčby estrogeny zvětšit a příznaky endometriózy (nepravidelné krvácení, bolest v pánevní oblasti, pálení při močení) se mohou zhoršit.

Klinické práce ukazují, že dlouhodobá léčba samotnými estrogeny zvyšuje riziko rakoviny děložní sliznice. Estrimax je především určen ženám, kterým byla děloha odoperována. Tyto ženy nejsou ohroženy rakovinou dělohy, protože již dělohu nemají. Jestliže je děloha zachována, měla by žena užívat zároveň gestagen nejméně 10 dnů během každého cyklu.

Jsou jisté dohady o možném riziku rakoviny prsu u žen léčených estrogeny. Výsledky některých studií ukazují mírný vzestup počtu rakoviny prsu u žen dlouhodobě léčených estrogeny (10 a více let), nicméne nebyla zjištěna zvýšená úmrtnost na rakovinu prsu u těchto žen. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání

Blistry uchovávejte v přiloženém obalu (kartónové pouzdro), aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí

Balení

1x nebo 3x 28 potahovaných tablet

Shlédnuto: 21847x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 5    |   
Translidé 2003-2020 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License