inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
7.3.2021 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Falometr – neboli (phaloplethysmograph) zkr. PPG

Falometr registruje změny náplně pohlavního údu během předkládaných erotických stimulů. Takovými stimuly mohou být vyobrazení osob různých věkových skupin příslušníků obojího pohlaví (dospělé ženy, dospělí muži, dospívající děvčata, dospívající mladíci, malé holčičky, malí chlapci), nebo vyobrazení některých sexuálních aktivit (násilných), mohou jimi být krátké filmové šoty, nebo čtené příběhy.

Nejstarším z těchto přístrojů je falometr Freundův, (Kurt Freund, český psychiatr specializovaný v deviantologii, od r. 1968 žijící v emigraci, zemřel 1996) založený na pneumatickém principu. Změny náplně penisu (změny tumescence) se přenášejí pneumaticky na stupnici, která ukazuje, o kolik mililitrů se náplň zvětšila nebo naopak zmenšila.

Novější je elektrokapacitní falograf Figarův. Jeho princip spočívá ve změnách dielektrika (vzduchu) mezi dvěma vodiči (objem měnícím penisem a spirálou). V tomto vodiči (ve spirále) vznikají elektrické proudy. Ty jsou po zesílení registrovány. Předností tohoto přístroje je velká citlivost, nevýhodou pak skutečnost, že registrované změny neodpovídají přesně množství krevní náplně topořivých těles.

Setkat se můžeme u nás také s elektromagnetickým falografem Hadravského. Je to přístroj, jehož snímač má charakter rozevřených kleští, které lehce svírají ze stran pohlavní úd. Změny tumescence údu buď rozevírají tyto kleště při zbytnění, nebo umožňují jejich automatické sevření při detumescenci (zmenšení náplně). Tak se zasouvá nebo vysouvá jádro elektromagnetické cívky, které je umístěno na jednom rameni kleští, do cívky umístěné na druhém rameni, a vznikající proudy se opět zesilují a registrují. Tento přístroj je nejméně přesný, reaguje vlastně jen na změny průměru penisu, ne na jeho objem.

Na pouhém falometrickém vyšetření nelze nikdy postavit diagnózu. U některých vyšetřovaných osob jsou reakce velmi malé a u těch může nějaký artefakt vést snadno k falešnému výsledku. Nemůžeme vyloučit ani možnost simulace nebo dissimulace u osoby poučené a schopné ovládat své fantazijní představy. U řady osob, zvláště u osob deprimovaných trestním stíháním často nedochází k žádným hodnotitelným reakcím.

Proto falometrické vyšetření může mít svoji hodnotu jen v rukou zkušeného odborníka, který je hodnotí v kontextu se všemi ostatními údaji čerpanými z autoanamnésy a z vyšetřovacího spisu. Není možné zadávat posudek toliko na vyhotovení falometrického vyšetření, jehož výsledek potom bude interpretovat ve svých diagnostických úvahách jiný znalec.

Vulvografie

Vulvografie je podobná metoda využívající přístroj vulvograf, který zaznamenává změny prokrvení zevních pohlavních orgánů ženy opět v závislosti na předložených erotických stimulech.

Metoda je zatím spíše ve stádiu experimentů, nemá dosud širší praktické použití v soudně znalecké praxi.

Internetové zdroje

Ženské PPG
Mužské PPG

Shlédnuto: 8171x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 0    |   
Translidé 2003-2021 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License