inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
21.8.2019 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Inému menu transsexuála musí predchádzať zmena pohlavia


Jít rovnou na ČÁST O TRANSLIDECH

Prešov - Vlani zaznamenali v rámci Prešovského kraja 75 prípadov žiadostí o zmenu mena alebo priezviska, rok predtým ich mali vyše sto. V tomto roku počet žiadostí narastá pri manželstvách s cudzincami. Najviac žiadostí evidujú u maloletých detí a po rozvodoch. Rodičia môžu určiť dieťaťu najviac tri mená. V úradnom styku sa používa len prvé meno. Zákon hovorí aj o menách, ktoré nemôže matrikár zapísať.

"Ide o mená žijúcich súrodencov, mená hanlivé, smiešne, výstredné, či neosobné. V tomto roku sme riešili dva prípady rovnakých mien žijúcich súrodencov. Vtedy musia rodičia dať súhlasné vyjadrenie o novom mene dieťaťa a na matrike urobia opravu. Pri menách, ktoré sa nepoužívajú v žiadnej krajine, je nutné vyjadrenie jazykovedného ústavu, čo v preklade do nášho jazyka znamená meno. V cudzine sa úradne používajú aj zdomácnené mená. Náš zákon to nepovoľuje," uviedla pre Korzár vedúca oddelenia štátneho občianstva a matrík Krajského úradu v Prešove, Anna Knapová (na obr.).

Priezvisko je určené po predkoch. Občania používajú aj dvojpriezviská. V jednej dedine mohlo byť viac rovnakých priezvísk, tak do matriky zapisovali aj prímenia. Pokiaľ ho má otec, tak má na neho právo aj ďalší potomok. "V dospelosti má občan právo požiadať o jedno priezvisko, aby nemal problémy v úradnom styku. Zákon to umožňuje oznámením bez poplatku. Z technického hľadiska, pri vypisovaní občianskych preukazov, boli pokyny, aby sa dvojpriezvisko zapisovalo bez pomlčky. Ale občania s tým nesúhlasia.

Takisto ak priezvisko žien nebolo s koncovkou - ová, až to druhé sa skloňovalo. Zákon umožňuje neprechyľovanie ženských priezvísk oznámením." Novelou zákona od minulého roka má možnosť manželka ponechať si svoje rodné priezvisko a prijať aj manželove. Spätne táto novela platnosť nemá. "Zároveň sa musia pri sobáši manželia dohodnúť, či ich deti budú mať priezvisko po otcovi alebo preberú dvojpriezvisko po matke. Zákon určuje aj to, že spoločné priezvisko používa žena ako prvé, svoje ako druhé."

Požiadať o zmenu priezviska môže občan na základe osobných dôvodov. Najčastejšie po rozvode. Manželka podľa zákona do 30 dní požiada o vrátenie sa k predošlému priezvisku. "V praxi máme skúsenosti, že čas jeden mesiac je krátky. Aj keď právoplatnosť súdneho rozhodnutia o rozvode je zaznamenaná, občan do mesiaca nemusí dostať rozhodnutie. Po mesiaci stačí, že je o deň prekročená zákonná lehota, keď oznámi na matrike, kde bolo uzavreté manželstvo, že chce prijať predchádzajúce priezvisko, dá sa to už len rozhodnutím a tam je dnes poplatok 3 000 korún. Pri najbližšej novelizácii zákona je návrh, aby sa lehota predĺžila aspoň na tri mesiace."

Často si ženy mýlia pôvodné a predošlé priezvisko. Pri ďalšom sobáši žiadajú o dievčenské meno. "Zákon jednoznačne hovorí len o návrate k predchádzajúcemu priezvisku. Inak po uplynutí lehoty, ak tam je dôvod hodný osobitného zreteľa a chce sa vrátiť k pôvodnému priezvisku, napríklad z dôvodu týrania bývalým manželom, okresný úrad môže povoliť návrat k rodnému priezvisku, ale za poplatok 3 000 korún."

K zmenám priezvísk dochádza aj u maloletých detí, ak sú z predchádzajúcich manželstiev alebo ich matka mala ako slobodná, teraz uzatvára manželstvo a je predpoklad, že budú mať súrodencov. "V záujme maloletých detí sa povoľuje zmena priezviska bez problémov. Je tam ale podmienka, že musí byť súhlas prirodzeného otca. Málokedy otec súhlas dá. Vtedy je možné, aby matka požiadala okresný súd, ktorý zo zákona môže dať súhlas namiesto otca. Tam sa dokazuje, či sa otec stará o dieťa, či platí výživné, aký je jeho vzťah s dieťaťom, keď s nimi nežije, či ho ešte považuje dieťa za otca a nemá bližší vzťah k novému partnerovi matky a podobne. Súd nerozhoduje o zmene, len vyslovuje namiesto otca súhlas.

Istá matka použila súhlas súdu pri zápise dieťaťa do prvého ročníka ako rozhodnutie, učitelia vystavili dieťaťu aj vysvedčenia s novým priezviskom a až pri vybavovaní si občianskeho preukazu v pätnástich rokoch žiadala polícia rozhodnutie okresného úradu o zmene priezviska. Vtedy matka prišla za nami, že má rozhodnutie zo súdu a nechcú jej to uznať. To si rodičia mýlia. Zo zákona rozhoduje iba okresný úrad. Krajský úrad je druhostupňový orgán v prípade, že sa odvolá otec, pretože si myslel, že už nebude musieť platiť výživné. Povinnosti prirodzeného otca zanikajú, len v prípade osvojenia dieťaťa novým partnerom matky. Vtedy na dieťa prechádzajú aj dedičské práva voči osvojiteľovi. O osvojení rozhoduje súd." Zákon umožňuje zachovať anonymitu dieťaťa. Osvojitelia požiadajú aj o zmenu mena. Tam je to bezplatne.

Požiadať o zmenu priezviska môže bežne občan len v prípade, ak ide o priezvisko hanlivé, výstredné, smiešne alebo z dôvodu osobitného zreteľa, ale za poplatok.

V Prešovskom kraji je aj niekoľko prípadov žiadostí o zmenu mena z dôvodu zmeny pohlavia. Najviac v okrese Poprad. Musí byť vykonaná operácia zmeny pohlavia a ukončený proces liečby. Konečné vyjadrenie dáva krajský lekár a matrikár môže zapísať zmenu pohlavia a mena. Matrikár pridelí nové rodné číslo, pretože iné majú muži i ženy. Zvyčajne sa im dávajú mená neutrálne, podobne ako pri narodení obojpohlavného dieťaťa. Ak sa nedohodnú rodičia na mene, tak ho určí súd.

"Mali sme prípad transsexuála, už v prípravnej fáze k operácii, muža, ktorý sa cíti, oblieka a maľuje ako žena. Trval na tom, že si chce meno zmeniť na neutrálne. Odvolával sa, bol až na ministerstve, vyhoveli mu. Zmenili mu aj meno, aj priezvisko. Neskončilo to však dobre. Dal si urobiť nový občiansky preukaz, len tam je tiež zápis muž alebo žena. V bare pri policajnom záťahu mal problém, že je oblečený ako žena a v preukaze má muž. Prišiel za nami, ale my s tým nemôžeme nič urobiť. Nebola tam zmena pohlavia operáciou, tak ostal stále úradne mužom," dodala A. Knapová.

Shlédnuto: 3304x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 1    |   
Translidé 2003-2019 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License