inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
20.7.2024 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Homosexualita a

Podtitul: Základní teoretické přístupy v současné sexuální psychologii


Moje diplomová práce navazuje na stejnojmennou ročníkovou práci, avšak jedná se o zcela nový text. Struktura práce vychází z členění na čtyři základní teoretické přístupy v této oblasti.

Úvodní kapitoly věnované zejména terminologickým otázkám se soustřeďují na vysvětlení pojmů používaných v souvislosti s takzvanými poruchami pohlavní identity (GID), což je stále platné, byť nepříliš lichotivě znějící označení pro transsexualitu a příbuzné jevy.

Dále následují dvě části věnované homosexualitě a poruchám pohlavní identity, které jsou symetricky rozděleny na čtyři podkapitoly věnované biologickým teoriím, teoriím učení, psychoanalýze a sociálnímu konstrukcionismu. I trans čtenářům lze doporučit, aby si alespoň prošli kapitoly o homosexualitě, protože části o GID na ně v mnoha směrech navazují. Zvláště pak podkapitola o evoluční psychologii je společná pro obě skupiny.


Text je v mnoha směrech velmi hutný a pro laika může být až nesrozumitelný. Čtenář, který hledá přehledné a praktické uvedení do problematiky, by měl sáhnout raději po některém srozumitelnějším textu. Práci není nutné číst jako celek, nýbrž ji lze podle potřeby používat jako informační zdroj k jednotlivým tématům.

Náročnější čtenář zde může obohatit své vědomosti o množství informací, které nejsou v češtině běžně k dispozici. Nejpropracovanější jsou kapitoly věnované biologickým teoriím a psychoanalýze. Některá jiná témata jsou pouze nastíněna, avšak velké množství citací umožňuje čtenáři dohledat si další informace, zejména pokud vládne znalostí anglického jazyka.

Shlédnuto: 5039x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 0    |   
Translidé 2003-2024 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License