inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
1.7.2022 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Sami proti sobě?

Předem bych chtěl poukázat na některé z nejvíce zakořeněných mýtů o rozdílech obou pohlaví. O tomto tématu zde bylo napsáno i řečeno dost, avšak okolnosti, že mnohé z nich jsou podivuhodně dobře přijímány i transsexuály, mě přiměly k opakování nám již dobře známého tématu.
Nemíním zde diskutovat ony notoricky známé (a v 21. století vcelku úzkoprsé) nalinkované společenské role, jak se má příslušník toho či onoho pohlaví chovat. Mám zde spíše na mysli to přetrvávající dogma o závislosti inteligenčních předpokladů na pohlaví.

Všichni jsme jistě alespoň jednou slyšeli, že každý kluk je na matematiku a každá dívka má naopak jazykový talent. Zdánlivě nevinné tvrzení, na němž mě ovšem nejvíce překvapuje to, jak je hojně rozšířeno i mezi lidmi s transsexualitou. I když je tato hypotéza všeobecně přijímaná jako fakt, neviděl jsem zatím jediný pádný důkaz, proč tomu tak je, zato mnoho věcí hovoří proti.

Na prvním místě je naprosto jasný nesouhlas v reálném životě, vždyť bezpočet kluků studuje filosofickou fakultu a na ryze přírodovědných oborech není výjimkou převaha dívek v ročníku. Tento fakt by jistě potvrdil každý pedagog. A k čemu slouží teorie, která se naprosto diametrálně liší od praxe? Celou rádobyteorii popírá sama genetika, protože schopnosti a přirozený talent člověka jsou přenášeny z dalších generací a to nikoliv vázané na pohlavní chromosomy.

Háček je ovšem také v tom, že humanitní popř. přírodovědné nadání závisí především na IQ jedince. Tudíž i kdyby tyto schopnosti skutečně na pohlaví závisely (a efekt by byl pouze nepatrný), nedaly by se stejně vysledovat. Vždyť každému je naprosto jasné, že i nejhrubší muž s IQ 90 by nemohl např.ve fyzice konkurovat jemné ženské bytosti s IQ 120.

Vzhledem ke všem těmto okolnostem je proto namístě tuto teorii-pověru nebrat ani trochu vážně. Jako každé nesmyslné dogma může totiž napáchat mnoho škod, které pouze ubližují lidem nezapadajícím do vybájených škatulek. Mnoho dívek na technických oborech je apriori bráno jako netalentované studentky, ačkoliv jsou jejich výkony srovnatelné s mužskými kolegy (není to naštěstí přímo pravidlem, ale slyšel jsem o pár takových případech). Dokonce jsem se od některých silně omezených jedinců setkal i s názorem, že ženská talentovaná na přírodní vědy není normální a musí být určitě "lesba". Kromě toho je potom dívka nucena k výkonům, které by po stejně zaměřeném klukovi požadovány nebyly.

Stejně tak nevidím důvod, proč by se měl trápit s technickými obory kluk, který má zájem např. o historii. Na vysokých školách je ocenitelná především možnost specializace podle svých zájmů a schopností. Je tedy zřejmé, že toto kastování v rámci lidského talentu se staví proti rozvoji vzdělanosti a základním lidským právům.

Smutnou skutečnosti zůstává ovšem fakt, že i TS osoby mají v tenhle blud poměrně silnou důvěru. Nedávno tu dokonce jedna slečna psala, jak jí díky ženským hormonům začaly jít lépe jazyky. Pro všechny z vás, kteří jsou přesvědčeni o tom, že hormony jim změní přirozený talent podotýkám: Hormony nejsou zázračné pilulky na IQ a zlepšení schopností připisovaných tomu či onomu pohlaví se neprojeví v souhlasu s tímto dogmatem, protože se jednoduše projevit nemůže. Samozřejmě se projeví celkové zlepšení způsobené velkou psychickou úlevou, ovšem ve všech oblastech. Za používání mozku, ať už v jakékoliv oblasti, se přece není důvod stydět.

Shlédnuto: 7809x    |    Komentáře: 1    |    Tipů: 1    |   
Translidé 2003-2022 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License