inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
24.8.2019 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Informovaný souhlas u LOHFAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO


GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA

PORODNICE  

BOHUNICE

Přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Obilní trh 11

Jihlavská 20

 

625 00 Brno

625 00 Brno

E-mail: ventruba@fp-brno.cz

tel: 532 238 236

tel: 532 233 843

www.fnbrno.cz/gpk

fax: 532 238 237

fax: 532 233 902

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA
S OPERAČNÍM VÝKONEMVážený pane,
na základě provedených vyšetření Vám bylo doporučeno odstranění dělohy. Chtěli bychom Vám proto poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.

Poznámka: Pokud nechcete být o plánovaném výkonu informován, podepište, prosím, níže uvedené prohlášení a odevzdejte informační list svému ošetřujícímu lékaři.

Výsledky provedených vyšetření prokázaly onemocnění dělohy, a proto Vám doporučujeme její odstranění. Podobná onemocnění jsou většinou nezhoubná (např. „myomy" – svalové nádory děložní svaloviny), i když postupem času se mohou stát nebezpečnými.


Operační postup:
V celkové narkóze se pupeční jizvou zavádí laparoskop, tj. zařízení, které umožní prohlédnout pánev a dutinu břišní. Jeho podstatou je tenká trubice s optikou a pomocné nástroje, které umožní přístup k jednotlivým orgánům. Dále se zavádí ze třech malých vpichů (cca 0.5 – 1.5 cm) nad hranicí ochlupení další tři nástroje, pomocí kterých se operační výkon v dutině břišní provádí. Při tomto výkonu se dutina břišní plní kysličníkem uhličitým.
Odstranění nemocné dělohy může být spojeno:
- s odstraněním vejcovodů a vaječníků
- s odstraněním jiných nemocných orgánů

Po laparoskopické přípravě vynětí dělohy bude operace pokračovat vynětím dělohy pochvou. Odstranění dělohy, které je započato laparoskopickým a následně poševním přístupem může někdy vzhledem k obtížnosti operace, která nebyla dříve předvídána, skončit otevřením dutiny břišní z kožního břišního řezu.
Oba operační výkony vedou k odstranění dělohy z jejího umístění v malé pánvi. Vejcovody a vaječníky u mladých pacientek (méně než 50 let) se zachovaným cyklickým krvácením, pokud nejeví známky onemocnění, ponecháváme. U žen, kde již není pravidelný menstruační cyklus, odstraňujeme vejcovody a vaječníky (které již nejsou funkční) spolu s dělohou. Protože po operaci může dojít k dočasné poruše vyprazdňování moči, budete mít na cca 24 hod. zavedený katetr do močového měchýře, který průběžně odvádí vytvářenou moč.


Následky operace:
Odstranění dělohy vede k trvalé neplodnosti a neobjeví se již pravidelné měsíční krvácení. Odstranění dělohy nevede samo o sobě k zvýšení tělesné hmotnosti nebo změně v pocitu ženskosti. U žen v období plodnosti, kde bylo provedeno kromě odstranění dělohy ještě i odstranění obou vejcovodů a vaječníků, je vhodná následná hormonální náhrada jejich funkce pomocí tablet nebo náplastí.


Možné komplikace:
Žádný lékař Vám nemůže zaručit stoprocentní výsledek operace bez rizika. Všeobecné komplikace doprovázející operační výkony jako „trombóza" (vytváření se krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), „embolie" (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace, zauzlení střev „ileus", infekce v operačním poli, jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Stejně tak je málo častý pooperační zánět močového měchýře.

Je naším přáním, aby Vaše operace proběhla bez komplikací. Ale i přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k neúmyslnému poškození okolních orgánů, např. močového měchýře, močovodu a tlustého střeva. Tato poškození mohou vést k rozšíření operačního výkonu nebo k následnému operačnímu výkonu. Další možné, ale výjimečné komplikace, jsou „píštěle" (komunikace), např. mezi močovým měchýřem a pochvou, které pak vyžadují další operační výkon k úpravě stavu Výjimečně nás technická obtížnost operace vede k otevření břišní dutiny a dokončení výkonu břišní cestou. Další možné komplikace mohou být následkem narkózy. Tyto Vám vysvětlí den před operací anesteziolog.


Vážený pane,
Naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (eventuelně operatéra) na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.


PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !

Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. Doc. MUDr. Vít Unzeitig, Csc.
přednosta Gynek. - porod. klinikyzástupce přednosty kliniky pro LPPJméno pacienta: .....................................................


Rodné č.: ............................


Vysvětlující pohovor provedl:


 

(Razítko a podpis lékaře)


Prohlašují, že mi byl náležitě objasněn důvod operace, způsob jejího provedení, a byl jsem
obeznámen s možnými komplikacemi. Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.V Brně dne ................................. ...................................................
  podpis pacienta


Shlédnuto: 5258x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 0    |   
Translidé 2003-2019 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License