inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
17.10.2021 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Stanovy o.s. Transforum

XI. Kontrolní komise


1. Členská schůze volí nezávislou dvoučlennou kontrolní komisi. Členem této komise nesmí být člen výboru TF.

2. Kontrolní komise minimálně 1x za rok kontroluje hospodaření TF. Všichni členové sdružení, zejména hospodář, jsou povinni při této kontrole podle potřeby s kontrolní komisí spolupracovat. Zprávu o výsledku šetření předkládá kontrolní komise členům na členské schůzi.

3. Kontrolní komise má právo kontrolovat veškeré aktivity TF a vyjadřovat se k nim, v případě zjištěných nedostatků má právo vyžadovat od výboru jejich nápravu.

Translidé 2003-2021 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License