inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
17.10.2021 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Stanovy o.s. Transforum

XII. Zánik sdružení


1. TF zaniká:
    a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením jen na základě rozhodnutí členské schůze, a to nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů,
    b) rozhodnutím Ministerstva vnitra podle platných právních předpisů.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Translidé 2003-2021 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License