inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
17.10.2021 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Stanovy o.s. Transforum

V. Práva a povinnosti členů


1. Řádný člen sdružení má právo:
    a) účastnit se jednání členské schůze,
    b) volit orgány sdružení,
    c) být volen do orgánů sdružení,
    d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
    e) být informován o činnosti TF.

2. Řádný člen má povinnost zejména:
    a) dodržovat stanovy sdružení,
    b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
    c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
    d) platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,
    e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

3. Čestný člen sdružení má právo:
    a) účastnit se jednání členské schůze,
    b) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
    c) být informován o činnosti TF.

4. Čestný člen by měl dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Translidé 2003-2021 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License