inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
20.7.2024 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Transplantace vlasů

Správnější výraz pro tuto operační metodu je autotransplantace, protože se jedná o přenos vlastních vlasových cibulek pacienta na jiné místo na hlavě. Darování vlasových cibulek od příbuzného nebo nepříbuzného dárce není možné.

Transplantací nelze řešit povšechné řídnutí vlasů. Tato metoda se používá ke korekci lokalizovaného nedostatku vlasového porostu, například k odstranění lysin, snížení vysoké vlasové hranice nebo zmenšení koutů. Toto indikační omezení vyplývá z vlastního principu operace, kdy se odeberou vlasy z části kštice, kde mají vlasové cibulky naprogramovanou nejdelší životnost a přesunou se tam, kde již vlasy nejsou. Tato určitá naprogramovanost přetrvává i v příjmové oblasti, takže přihojené cibulky se udrží na novém místě téměř stejně dlouho, jako kdyby zůstaly v původním místě. Pro autotransplantaci vlasů nejsou vhodní pacienti s některými kožními chorobami. K dosažení větší hustoty vlasů je nutno výkon provést i opakovaně.

Vzhledem k tomu, že se operace provádí v místním umrtvení, není žádné předoperační vyšetření nutné. Pacient by neměl být alergický na místní anestetikum, nedoporučuje se také užívat nebo vysadit léky, které zvyšují krvácivost. Jsou to nejčastěji léky s obsahem kyseliny acetylosalicylové (Acylpirin, Aspirin, Anopyrin apod.), případně Warfarin, Pelentan. Pokud užíváte tyto léky dlouhodobě, je nutné se o bezpečnosti jejich vysazení poradit s lékařem. Den před operací se vlasy umyjí přírodním šamponem bez stříhání, nebo vyholení.

Možných postupů provedení operace je více, liší se hlavně velikosti vlasového štěpu. Dříve často používaná metoda vsazování štěpů o vel. 10-20 vlasových kořínku se dnes již moc neprovádí kvůli nežádoucímu efektu "kartáče" či "vlasů dětské panenky", který působí nepřirozeně. Metoda s nejpřirozenějším výsledkem je postup s použitím tzv. mikroštěpů, tedy štěpů, které obsahují 1-3 vlasové cibulky.

Vlastní výkon je prováděn ambulantně v místním znecitlivění a probíhá ve třech fázích. Nejdříve se provede odběr dostatečného počtu vlasových kořínků nejčastěji z týlní oblasti, rána se zašije a na odběrovém místě vzniká jizva, která ale není zběžně patrná. Poté se pod lupou rozdělí odebraná kůže s vlasy na drobné sazenice o vel. 1-3 vlasů (mikroštěpy). Obvyklé množství štěpů je kolem 400. Vlastní transplantace se nakonec provede vsazováním jednotlivých sazenic do drobných řezů v příjmové oblasti vytvořených speciálním úzkým skalpelem. Příjmové místo pro sazenici lze také vytvořit laserem, záleží na zvyklostech operatéra. Propagace laseru v této indikaci vychází spíše z marketingové strategie firem, které je prodávají, vlastní operaci nijak nezrychluje ani nezlepšuje její výsledky. Podle množství transplantovaných štěpů trvá výkon obvykle 4-5 hodin. Po operaci je přiložen obvaz a pacient propuštěn do domácího ošetřování.Postup rozdělení odebrané tkáně
na jednotlivé mikroštěpy


Po operaci se obvaz se snímá za 1-2 dny. Stehy, kterými se sešívá odběrová rána, se odstraňují asi 12. - 14. pooperační den. Mírný otok obličeje a očních víček je po výkonu normální, během několika dnů mizí. Vlasy po přenesení vypadnou, což je přirozené. Důležité je, že se v místě přihojí vlasová cibulka, ze které vyroste nový vlas. Vlasy v příjmové oblasti začínají růst nejdříve mezi 10. až 20. týdnem po operaci. Po několika měsících je možno provést zahuštění vlasového porostu další operací.

Jaké mohou být komplikace? Komplikace v pooperačním průběhu nebývají časté. Hojení se může komplikovat infekcí rány po odběru s následnou tvorbou širší jizvy ve vlasech. V průměru se přihojí asi 80 - 90% takto přenesených cibulek. Je to dáno také tím, že 5-10% procent vlasových cibulek se nachází v terminálním stadiu své životnosti a ponechány na svém původním místě by tak jako tak vypadly a zanikly.

Cena závisí na pracovišti a množství přenesených vlasových cibulek, ale lze říci, že se pohybuje v průměru od 25 - 30 tisíc korun výše.

Shlédnuto: 9297x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 2    |   
Translidé 2003-2024 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License