inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
21.8.2019 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Mezinárodní zákon o právech pohlaví


Zákon byl přijat 17. června 1995

Nové znění Mezinárodního zákona o právech pohlaví (MZPP) vychází z textu, který byl poprvé navržen ve výboru a schválen v rámci ICTLEP na jeho druhém výročním zasedání v texaském Houstonu ve dnech 26.-29. srpna 1993.

MZPP kombinuje a rozšiřuje dva dřívější dokumenty, vypracované Jo Ann Robertsovou a Sharon Stuartovou. MZPP si klade za cíl vyjádřit základní lidská a občanská práva z hlediska pohlaví. Jeho deset ustanovení však nesmějí být vnímána jako speciální práva vztahující se pouze k partikulární zájmové skupině. Svým využitím by se rovněž neměly vztahovat jen na osoby, pro něž jsou pohlavní identita a pohlavní role důležité. Všech deset ustanovení má všeobecnou platnost, a může se k nim obracet a využívat jich každá lidská bytost.

MZPP je teoretické vyjádření, které nemá oporu v zákonu, není uznáno legislativními orgány a jeho principy nejsou závazné ani pro soudní řízení, administrativu a mezinárodní orgány typu OSN.

Přesto mají všichni lidé možnost začít se těmito principy řídit a začlenit je do svého způsobu života. Pokud tak učiní, principy obsažené v MZPP napomůžou osvobození a posílení lidstva do míry sahající nad pravomoce zákonodárců, soudců, státních úředníků a diplomatů.

Pokud lidstvo přijme principy MZPP za své, kroky zákonodárců, výroky soudů a dalších vládních struktur je budou muset logicky následovat. Miliony lidských bytostí usilujících o sebedefinování a svobodné vyjádření své podstaty tak naleznou smysl svých životů, a bezpochyby ovlivní i směr postupu vládních úřadů a orgánů. MZPP jako dokument není uzavřen jakýmkoli změnám, jeho podstata však vychází ze samých základů individuální svobody a svobody projevu. S tím, jak otevíráme své životy, nabízíme náš náhled všem, kdo bude mít zájem podle něho žít.

Právo na definici své identity

Všechny lidské bytosti v sobě mají poznání o tom, kdo jsou, a o tom, čeho jsou schopné dosáhnout. Individuální chápání svého já není určeno chromozomálním pohlavím, genitáliemi, pohlavím určeným při narození nebo prvotní pohlavní rolí. Identitu a schopnosti jednotlivce proto nelze stanovovat podle toho, co společnost vyžaduje od maskulinního a femininního chování. Základem proto musí být právo jedince definovat či redefinovat sebe sama, svou pohlavní identitu bez ohledu na chromozomální pohlaví, genitálie, pohlaví určené pro narození nebo prvotní pohlavní roli.

A proto, všechny lidské bytosti mají právo definovat svou vlastní pohlavní identitu bez ohledu na chromozomální pohlaví, genitálie, pohlaví určené při narození nebo prvotní pohlavní roli; a dále, žádné lidské bytosti by neměla být odpírána lidská a občanská práva jen kvůli jeho vlastní pohlavní definici, která je v rozporu s chromozomálním pohlavím, genitáliemi, pohlavím určeným při narození nebo prvotní pohlavní rolí.

Právo na svobodné vyjádření pohlavní identity

Zároveň s právem jednotlivce svobodně definovat svou pohlavní identitu mají všechny lidské bytosti také právo na její svobodné vyjádření.

A proto, všechny lidské bytosti mají právo svobodně vyjádřit svou pohlavní identitu; a dále, nikomu by neměl být odpírána lidská a občanská práva jen kvůli vyjadřování své vlastní pohlavní identity.

Právo na zaměstnání a spravedlivou odměnu

V rámci ekonomické struktury moderní společnosti mají všechny lidské bytosti právo na přípravu k získání pracovního místa či zaškolení pro určitou profesi jako nástroje k získání střechy nad hlavou, živobytí a dalších prostředků nutných pro život jedince i osob na něm závislých. Všechny lidské bytosti mají právo udržet si zaměstnání a obdržet za něj spravedlivou odměnu bez ohledu na svou pohlavní identitu, chromozomální pohlaví, genitálie, pohlaví určené při narození nebo prvotní pohlavní roli.

A proto, jednotlivým osobám nesmí být odpíráno právo na přípravu k získání pracovního místa či zaškolení pro určitou profesi, stejně jako jim nesmí být odpíráno právo uchovat si pracovní místo, právo na spravedlivou odměnu za vykonanou práci bez ohledu na jejich pohlavní identitu, chromozomální pohlaví, genitálie, pohlaví určené při narození nebo prvotní pohlavní roli.

Právo přístupu do společnosti a právo podílet se na jejích aktivitách

V souvislosti s právem jedince definovat svou vlastní pohlavní identitu a s tím spojeným právem svou identitu svobodně vyjadřovat, žádnému jednotlivci nesmí být odpíráno právo přístupu do společnosti, včetně podílu na jejích aktivitách, jen kvůli jeho pohlavní identitě, chromozomálnímu pohlaví, pohlaví určenému při narození nebo prvotní pohlavní roli.

A proto, žádnému jednotlivci by nemělo být odpíráno právo přístupu do společnosti a podílu na jejích aktivitách jen kvůli jeho pohlavní identitě, která je v rozporu s jeho chromozomálním pohlavím, genitáliemi, pohlavím určeným při narození nebo prvotní pohlavní identitou.

Právo ovládat a měnit své tělo

Všechny lidské bytosti mají právo ovládat svá těla, k čemuž patří právo své tělo kosmeticky, chemicky nebo chirurgicky měnit a vyjadřovat tak svou vlastní pohlavní identitu.

A proto, jednotlivcům nesmí být odpíráno právo měnit svá těla jako prostředek k vyjádření pohlavní identity; a dále, jednotlivcům nesmí být odpírána lidská a občanská práva na základě toho, že si nechali kosmeticky, chemicky nebo chirurgicky změnit tělo, nebo že se k tomu kroku v rámci vyjádření své pohlavní identity chystají.

Právo na odpovídající lékařskou a profesionální péči

V souvislosti s právem jednotlivce svobodně definovat svou pohlavní identitu a v souvislosti s právem jednotlivce měnit své tělo v rámci vyjádření své identity, nesmí být nikomu odpíráno právo přístupu k odpovídající lékařské a jiné péči jen kvůli jeho chromozomálnímu pohlaví, genitáliím, pohlavím určeným při narození nebo prvotní pohlavní roli.

A proto, jednotlivcům nesmí být při kosmetické, chemické nebo chirurgické úpravě těla odpíráno právo na odpovídající lékařskou nebo jinou profesionální péči jen na základě jeho chromozomálního pohlaví, genitálií, pohlaví určeného při narození nebo prvotní pohlavní role.

Právo nestat se objektem psychiatrických diagnóz nebo léčby

V souvislosti s právem jednotlivce svobodně definovat svou vlastní pohlavní identitu se nikdo nesmí stát objektem psychiatrické léčby nebo diagnostikování jen kvůli své pohlavní identitě nebo roli.

A proto, jednotlivci se nesmějí stát objektem psychiatrického diagnostikování a léčby jen pro to, že sami svobodně definovali svou pohlavní identitu a svobodně ji vyjadřují.

Právo na sexuální vyjádření

V souvislosti s právem svobodně definovat svou pohlavní identitu má každý jednotlivec právo obdobné právo svobodně vyjadřovat svou sexualitu.

A proto, lidská a občanská práva nesmějí být nikomu odpírána jen na základě jeho sexuální orientace; a dále, žádnému jednotlivci nesmějí být odpírána lidská a občanská práva za to, že vyjadřuje svou pohlavní identitu prostřednictvím sexuálních aktů s jinými svéprávnými osobami.

Právo vstupovat do partnerských a manželských vztahů

V souvislosti s tím, že všechny lidské bytosti mají právo svobodně vyjadřovat svou vlastní pohlavní identitu a sexualitu, mají všechny lidské bytosti odpovídající právo vytvářet mezi sebou milující partnerské vztahy a vstupovat do manželských svazků bez ohledu na jejich vlastní či partnerovo chromozomální pohlaví, genitálie, pohlaví určené při narození nebo prvotní pohlavní role.

A proto, jednotlivým osobám nesmí být odpíráno právo vytvářet partnerské vztahy nebo vstupovat do manželských svazků jen kvůli jejich chromozomálnímu pohlaví, genitáliím, pohlaví určeném při porodu nebo prvotní pohlavní roli, stejně jako kvůli způsobu, jakým vyjadřují svou pohlavní identitu.

Právo mít, vychovávat nebo adoptovat děti

V souvislosti s právem vytvářet milující partnerské vztahy a uzavírat manželské svazky, spolu s právem na svobodné vyjádření pohlavní identity a sexuality, mají jednotlivci odpovídající právo plodit, vychovávat nebo adoptovat děti a vykonávat rodičovská práva a povinnosti v nejlepším zájmu dítěte, bez ohledu na své chromozomální pohlaví, genitálie, pohlaví určené při narození nebo prvotní pohlavní roli.

A proto, jednotlivcům nesmí být odpíráno právo plodit, vychovávat nebo adoptovat děti nebo vykonávat rodičovská práva a povinnosti v nejlepším zájmu dítěte jen na základě toho, jaké mají oni, jejich partneři nebo děti chromozomální pohlaví, genitálie, pohlaví určené při narození, prvotní pohlavní roli nebo jak definují a vyjadřují svou pohlavní identitu.

Shlédnuto: 1853x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 0    |   
Translidé 2003-2019 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License