inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
20.7.2024 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Transforum - základní informaceÚvod

TransForum je občanské sdružení pro všechny translidi. TransForum je navíc otevřené i pro rodiny, přátele a partnery transgenderů a také pro odborníky nebo zájemce o tuto tematiku.

Hlavním cílem sdružení je podpora členů ve všech etapách života, boj proti diskriminaci transgenderů na pracovišti i v běžném životě a také veřejná osvěta.

TransForum se snaží odstranit pocit izolace a samoty, který dle statistik zvyšuje u transgenderů riziko sebevražd. Za tímto účelem TransForum usiluje o zprostředkování sociální, psychologické, medicínské, právní a další potřebné pomoci.

Stručný nástin dějin

Historie TF je zahalena v mlhách dávnověku, ale pokusme se ji alespoň přibližně zrekonstruovat. Pokud by se ozval někdo z pamětníků či pamětnic, ráda informace doplním :)

TF vzniklo 15.5.1998 v Praze a zpočátku bylo tvořeno okruhem lidí kolem Terezy Spencerové a Oskara. Žádost o registraci však ležela ze záhadných důvodů několik let bez vyřízení v nějakém potemnělém šuplíku Ministerstva vnitra - TF tedy fungovalo dlouhou dobu pouze neoficiálně.

Mezi nejdůležitější počiny těchto pionýrských dob patří důrazný tlak na liberalizaci předoperačních komisí, zorganizování dvou ročníků cen Transpřítel, udělovaných za výraznou pomoc transkomunitě (Tereza s Vlastou, 2000 a 2001), vydání tří čísel časopisu "Téčko" (12/1998, 4/1999 a 12/1999), pravidelná setkání v gay podniku Piano a později ve vinárně Laura (obojí v Praze) a konečně založení vlastních internetových stránek.

První web vytvořil na jaře r.1998 Oskar; autorkou současné podoby transfora.cz, od r.2003 spravovaného Milkou, je Blackie.


Na počátku 21.století činnost TF postupně upadala, až zvadla docela. Na konci roku 2002 se k opětovnému pozvednutí praporu TF odhodlala Kristina.

Podařilo se konečně dosáhnout platné registrace na MV a proběhla ustavující valná hromada, ze které po tuhém váhání (neboť do funkcí se nikdo nehrnul) volbou vzešlo současné představenstvo TF.

Mezi hlavní počiny tohoto období patří: spolupráce na přípravě antidiskriminačního zákona (Kristina), obnovení činnosti webových stránek (Milka), předání Výročních cen TF za rok 2003 (navazujících na původního Transpřítele a udělovaných osobám a organizacím přispívajícím ke zlepšení života translidí), vytvoření osvětového letáku (Kristina) a jeho vytištění v počtu cca 5.000 kusů (díky sponzorskému přispění firmy PrintHouse), a také dlouhodobé zapůjčení prostor pražského Komunitního centra pro pravidelné měsíční schůzky.

Současnost

TransForum pořádá každý měsíc pravidelná setkání, a to buď v čajovně Duhovka nebo na piknikových místech ve Stromovce.

Kontakt

transforum@centrum.cz
transsexualita.cz

Shlédnuto: 91216x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 12    |   
Translidé 2003-2024 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License