inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
20.7.2024 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Domácí literatura

Hanka Fifková a kol.
Transsexualita
Grada , Praha 2002(165 s)

Leslie Feinberg
Pohlavní štvanci - Od Johanky z Arku až po současnost
G+G , Praha 2000

· Recenze od Z.Ottové
· Reakce T.Spencerové
· Recenze z Nového slova
Tereza Spencerová
Jsem tranďák!
G+G , Praha 2003(123 s)

· Recenze od H.Fifkové
Robert Němec
Monika Němcová, Míla Němců, Robert Němec
Cassandra , 1993(167 s)

Stephanie Mac Lloyd
Stephanie z muže ženou
Svoboda , 1994 (153 s)

John Colapinto
Jak jej příroda stvořila
Triton , Praha 2001(234 s)

· Recenze od J. Kopečka
Martin Fafejta
Úvod do sociologie pohlaví a sexuality
Jan Piskiewicz , Věrovany 2004(159 s)

· Recenze od O. Pechové
· Recenze od J. Jandourka
Lidka Lisá a kol.
Poruchy sexuální diferenciace
Maxdorf Jessenius , Praha 2001(281 s)

Hanka Fifková
O sexu s Hankou
Grada , Praha 1998(120 s)

· Kapitola o translidech
Leila L. Rupp
Vytoužená minulost - Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po současnost
OWP , Praha 2001

· Ukázka
Lillian Faderman
Krásnější než láska mužů - Romantické přátelství a láska mezi ženami od renesance až po současnost
OWP , Praha 2002

Ann Oakleyová
Pohlaví, gender a společnost
Portál , Praha 2000

· Recenze od O. Pechové
· Recenze od J. Kopečka
Carol Gilliganová
Jiným hlasem - O rozdílné psychologii žen a mužů
Portál , Praha 2001

Matt Ridley
Červená královna
ISBN, edice Kolumbus , (328 s)

Erica Fischer
Aimée a Jaguár
OWP , 2003

· Recenze od O. Pechové


Translidé 2003-2024 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License