inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
25.5.2020 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Otevřený dopis doc. Zvěřinovi


K rukám přednosty Sexuologického ústavu UK
předsedy Sexuologické společnosti
doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny CSc.

Vážený pane docente,
obracíme se na vás s návrhem na zrušení požadavku na zřeknutí se rodičovských práv, kterým sexuologická obec podmiňuje svůj souhlas s operativní změnou pohlaví u klientů s diagnózou transsexuality. K tomuto kroku nás vede hned několik důvodů:

-- zachování (případně ukončení) rodičovských práv a úprava styku s dítětem (případně jeho úplné zamezení) je plně v kompetenci soudů, mj. při rozvodových řízeních, které žádosti o operativní změnu předcházejí, a tudíž se požadavek sexuologů jeví jako nadbytečný

-- nucené zřeknutí se rodičovských práv u transsexuálů, tak jak je v současné době uplatňováno, lze v souladu se zněním Listiny základních práv a svobod považovat za hrubé vměšování do lidských práv jednotlivce a nemá oporu ani v současném znění Zákona o rodině

-- tento požadavek odporuje praxi v evropských zemích, které jsme si zvykli považovat za vyspělé a k jejichž legislativě se Česká republika i díky Vaší aktivní politické činnosti snaží přiblížit

-- zřeknutí se rodičovských práv jako podmínka k souhlasu s operativní změnou pohlaví je motivováno obavou, že by kontakt dítěte s transsexuálním rodičem mohl mít negativní dopad na psychický, sexuální a sociální vývoj dítěte, jinými slovy "nejlepším zájmem dítěte". Výše citované negativní vlivy jsou přitom považovány "za prokázané", aniž by v tomto směru byly provedeny nějaké relevantní studie

Těšíme se na Vaši odpověď. Doufáme, že náš návrh posoudíte kladně, popřípadě, že se stane počátkem oboustranně podnětné diskuse

Děkujeme
Praha, 10.listopadu 1998

Shlédnuto: 1834x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 0    |   
Translidé 2003-2020 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License