inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
20.9.2019 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Postavení GLBTI lidí v ČR - stínová zpráva

Ve dnech 16. a 17. července 2007 bude Výbor pro lidská práva (HRC) Organizace spojených národů projednávat „Druhou periodickou zprávu o plnění závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech Českou republikou v období 2000-2004“. V ní zástupci České republiky hodnotí dodržování této mezinárodní úmluvy, kterou ratifikovala i Česká republika.

Výboru pro lidská práva (HRC) byla kromě vládní zprávy předložena také stínová „Zpráva o postavení lesbických žen, gayů, bisexuálů, translidí a intersexuálních osob“ v České republice, která byla vypracována ve spolupráci s nevládními organizacemi International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC) a Global Rights. Smyslem stínových zpráv je poukázat na nedostatky v práci vlády a dalších veřejných institucí a upozornit na oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost.

Zpráva se zaměřuje na porušování práv GLBTI osob ve světle výše uvedené úmluvy. Popisuje např. nedostatečnou právní úpravu zákazu diskriminace, horší postavení registrovaných párů ve srovnání s postavením manželů, znevýhodňování gayů a leseb v oblasti adopcí, především nemožnost adoptovat dítě své partnerky či partnera, zákaz individuálních adopcí u registrovaných osob a diskriminaci lesbických párů v přístupu k umělému oplodnění. Jako problematické je zmíněno také to, že útoky motivované sexuální orientací oběti nejsou trestním zákonem posuzovány přísněji jako je tomu třeba u rasově motivovaných útoků.

Zpráva také kritizuje nedostatečnou ochranu transsexuálních osob, kdy dochází k porušování jejich práv, zejména neuznáváním právní kontinuity osoby po operativní změně pohlaví různými, především soukromoprávními subjekty, např. bankami, pojišťovnami. Zaměstnavatelé nezřídka odmítají vydat potvrzení o počtu odpracovaných let na nové jméno apod. Tyto případy vedou k tomu, že musí opakovaně prokazovat, že se jedná o stejnou osobu, a tím zveřejňovat velmi citlivé údaje o své osobě. Transsexuální lidé jsou ve společnosti znevýhodňování také v jiných směrech, například jsou nedostatečně respektována jejich rodičovská práva.

Po projednání vládní i stínových zpráv předložených Výboru pro lidská práva (HRC), vydá HRC „Závěrečná doporučení“, v nichž Českou republiku vyzve k odstranění zjištěných nedostatků. Závěrečná doporučení by měla být známa v horizontu několika týdnů po jednání HRC tedy zhruba v  druhé polovině srpna 2007. Příslušné dokumenty jsou dostupné v angličtině na stránkách Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva OSN.

Odkazy

Text stínové zprávy
Informace o 90. schůzi Výboru pro lidská práva OSN

Shlédnuto: 3092x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 0    |   
Translidé 2003-2019 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License