inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
17.10.2021 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Stanovy o.s. Transforum

X. Zásady hospodaření


1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:
    a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
    b) členské příspěvky,
    c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
    d) ostatní výnosy TF.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Během roku dohlíží na hospodaření člen výboru - hospodář.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Translidé 2003-2021 | MAPA | on-line: 0 |        Creative Commons License