inzerce · kontakty · galerie · archiv · odkazy
7.12.2019 rozcestník novinky přeměna náš svět o nás komunita web

Rizika silikonových implantátů

Jakožto pacientce, u níž bylo rozhodnuto, že je vhodné aplikovat mamární implantáty plněné silikonovým gelem, by se Vám mělo dostat následujících informaci a to ještě před stanovením termínu operace, abyste měla čas si tyto informace přečíst a prodiskutovat je s Vaším lékařem, včetně objasnění neznámých lékařských výrazů.

Musíte se rozhodnout, zda jste ochotná přijmout i rizika spolu s výhodami gelem plněných implantátů. Rizika a výhody mohou být různé, záleží na pacientce a na specifických procedurách, které se provedou. Přehled známých a neznámých rizik, která uvádíme níže vychází z informačního letáku, který výrobce přikládá k mamárním implantátům plněných silikonovým gelem.

Obecně známá rizika

Jakákoli chirurgická operace je spojena s riziky jako je infekce, hematom, dysestezie (změny citlivosti), pooperační bolesti a opožděné hojení rány. Kouření může výrazně prodloužit hojení. Opožděné hojení může také vést k vypuzení implantátu.

Specifická známá rizika

Vedle všeobecných rizik implantace gelem plněných mamárních implantátů jsou i určitá specifická rizika např.:


1) Ruptura
Vzácně může dojít k ruptuře gelem plněného implantátu. Může k ní dojít kdykoli po operaci i bez zdánlivě zjevné příčiny. Nejčastější příčinou je však poškození při manipulaci či operaci, ruptura v důsledku mechanické ruční komprese nebo poranění.

Ačkoli silikonový gel je velmi soudržný, může dojít k pohybu gelu mimo chirurgickou dutinu. V některých případech ruptura vedla ke zploštění, zduření, místním otokům, zánětu, bolesti, k tvorbě silikonového granulomu a migraci gelu. Když k tomu dojde, je možné nahmatat uzlíčky gelu v tkáních kolem implantátu.

Vyšetření lze provést ultrazvukem nebo mamografií. Bude třeba operace - náhrada implantátu a odstranění gelu z tkání. Vrůstání tkáně do vnějšího povrchu obalu může znesnadnit odstranění.

2) Kapsulární kontraktura
Nejčastějším problémem všech typů implantátů prsu je ztvrdnutí způsobené "kapsulární kontrakturou". Tělo si vytvoří silnou vrstvu jizevnaté tkáně ( kapsulu - pouzdro) kolem celého povrchu implantátu. Kapsula stlačuje implantát a způsobuje, že prs je kulatý a pevný, někdy citlivý a nepohyblivý.

Ke kapsulární kontraktuře může dojit kdykoli po operaci i za nëkolik let, ale nejčastěji k ni dochází během prvních měsíců. Může vzniknout u obou prsů u jednoho prsu anebo k ni nedojde vůbec. Většina chirurgů má svůj rutinní způsob jak předcházet nebo napravit kapsulární kontrakturu. Některé korektivní postupy jsou chirurgické jiné manuální (komprese prsu). V obou případech jde o drobný zákrok. Uvedené techniky však mohou způsobit i rupturu implantátu. Avšak i po nápravě kteroukoli uvedenou metodou se může kapsula vytvořit znovu. Ke snížení rizika vzniku kapsulární kontraktury byly vyvinuty implantáty s texturovaným povrchem.

3) Interference se standardní mamografií
Implantát může interferovat s časným objevením rakoviny prsu. U žen s implantáty by se neměla používat standardní mamografie. Rentgenolog, který provádí mamografii by měl vždy být informován, že pacientka má implantát. Měl by mít také zkušenosti se speciálními postupy snímkování a diagnostiky prsu s implantáty.

4) Kalcifikace
Ve vzácných případech se může usazovat vápník kolem implantátu. To může způsobit tvrdnutí a bolestivost. Tento typ kalciových usazenin se může podobat i kalciovým usazeninám v počátečních stadiích rakoviny prsu.

5) Svraštění a krabatění
Povrch implantátu se může svrašťovat, což by mohlo být patrné na povrchu kůže. Závisí na tom, kde je implantát umístěn a kde se povrch implantátu svrašťuje. Velké "vrásky" nebo záhyby mohou dráždit nebo poškodit okolní tkáň.

6) Změny citlivosti
Implantát může způsobit změny citlivosti ve smyslu snížení nebo zvýšení a to dočasně nebo trvale.

7) Extruze (vypuzeni)
Ve vzácných případech může implantát proniknout tkání, která ho kryje. K tomu nejspíš dochází, je-li tkáň, která kryje implantát již poškozena nebo se poškodí v důsledku ischemizačního tlaku (tj. nedostatečným prokrvením) spolu s příliš velkým nebo posunutým implantátem.

8) Nespokojenost s kosmetickými výsledky
Neuspokojivé výsledky mohou zahrnovat deformované jizvy, posunutí implantátu, migraci, nesprávnou velikost, asymetrii, nepředpokládaný tvar, hmatnost nebo ptozu (pokles).

9) Prosakování gelu
Mikroskopické kapičky gelu mají tendenci "prosakovat" vnějším obalem implantátu plněného gelem. Tyto mikroskopické kapičky se našly ve tkáni okolo prsu a méně často i v jiných částech těla. Zjištění nepatrných množství silikonu u žen s implantáty nebo i bez nich, protože silikon se používá v mnoha spotřebitelských i lékařských produktech, je náhodný nález a pokud je známo, nemá význam. Vědci i nadále studuji celoživotní biologický efekt silikonu.

10) Explantace
Neměla byste považovat své implantáty za celoživotní. Kdykoli může být indikována revize, včetně explantace a náhrada. Lékařské ošetření shora uvedených komplikaci může zahrnovat i explantaci (operativní vyjmutí).

Výzkum o neznámých rizicích

Vedle známých rizik byly vzneseny i dotazy, zda silikonové implantáty nemohou způsobit rakovinu prsu nebo autoimunní choroby, zejména poruchy pojiva. Individuální kazuistiky naznačova1y možné vztahy mezi silikonovými mamárními implantáty a poruchami pojiva. Přední lékařské autority včetně plastických chirurgů, revmatologů a American Medical Association zdůrazňují, že nejsou vědecké důkazy, které by nasvědčovaly vztahu mezi silikonovými implantáty a chorobami pojiva. Několik kontrolovaných studií poskytlo předběžné údaje o bezpečnosti a naznačuji, že není vztah mezi silikonovými implantáty a rakovinou nebo chorobami pojivové tkánë.

Byla vznesena i otázka, zda by děti matek se silikonovými implantáty nemohly mít imunologické problémy. Nesporné výhody kojení a povolené používání silikonu v dětských lécích a savičkách vyvracejí tyto zprávy. Ženy s mamárními implantáty, které hodlají kojit by se měly spojit se svým lékařem, aby se seznámily s nejnovějšími výzkumnými nálezy a doporučeními.

Další informace

Mimo uvedené informace by s Vámi Váš chirurg mohl před operaci chtít prodiskutovat následující:
a) alternativy mamární implantace
b) podrobné informace, které uvádíme v letáčcích, přibalených k implantátům
c) rizika a výhody specifického chirurgického postupu, který bude proveden ve Vašem případě

Shlédnuto: 11170x    |    Komentáře: 0    |    Tipů: 8    |   
Translidé 2003-2019 | MAPA | on-line: 1 |        Creative Commons License